Savjetovanje, davanje smjernica i pružanje operativne pomoći 

poduzećima i drugim organizacijama o pitanjima u vezi s upravljanjem kao što su strategijsko i organizacijsko planiranje, poslovni reinženjering, promjene sustava upravljanja, smanjenja troškova i ostala financijska pitanja; marketinški ciljevi i politika; politika, praksa i planiranje u vezi s ljudskim potencijalima; strategija naknada i umirovljenja; izrada planova proizvodnje i kontrola planiranja. Poslovne usluge mogu uključivati savjetovanje, davanje smjernica ili pružanje operativne pomoći poduzećima i javnim službama:

  • izradu nacrta računovodstvenih sustava, programa troškovnog računovodstva, postupaka kontrole proračuna
  • savjetovanje i pomoć u vezi s planiranjem, organizacijom, povećanjem učinkovitosti i kontrolom, upravljanjem informacijama itd.

Kompletno savjetovanje naših klijenata uključuje podršku klijentu prilikom izgradnje uspješnih sustava za kontrolu i obračun troškova kao i za izradu poslovnih i financijskih planova. Moderni i kompatibilni programi za obradu podataka koje koristimo omogućavaju efikasan eksterni transfer i evaluaciju podataka.

izrada-eu-projekata-eu-fondovi

Za sve informacije slobodno nam se obratite na broj telefona +385915679057, posjetite nas u našim uredima ili nam pišite putem kontakt forme...

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov

Vaša poruka (obavezno)