Planiranje je najbitniji zadatak managera (menadžera) u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi djelovanje pojedinaca koji rade zajednički u skupinama bilo učinkovito. Planiranjem se premošćuje jaz između onoga gdje smo sada i onoga gdje želimo ići. Planiranje je intelektualno zahtjevan proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i ispravnim procjenama.

Bez planiranja nemoguće je dizajnirati organizaciju, odrediti aktivnosti za koje se moraju implementirati
instrumenti kontrole, zaposliti nove djelatnike iusavršavati znanja i vještine postojećih, odrediti stil
vođenja subjekta i sl.

Poslovno planiranje najčešće obuhvaća aktivnosti na najvišoj razini u organizacijama, ali niže ustrojbene jedinice mogu imati i vlastite aktivnosti poslovnog planiranja koje mogu, ali i ne moraju biti dio cjelovitog sustava. Poslovno planiranje može biti sustavna i ponavljajuća aktivnost, ali postoje i ad hoc i jednokratni pojavni oblici.

Rezultat poslovnog planiranja je poslovni plan koji ima sljedeća obilježja:
 • Sadrži ciljeve koji se mogu kvantificirati u naturalnom i/ili financijskom izrazu,
 • Sadrži odgovore na najčešća pitanja dionika
 • Upućuje na moguće poslovne opcije i kombinacije
 • Identificira i kvantificira rizike
 • Identificira resurse potrebne za ostvarenje ciljeva
 • Uključuje dobru mjeru suglasja dionika i privrženost dionika radu na ostvarenju ciljeva
Na čemu se zasniva poslovno planiranje?

Poslovno planiranje se zasniva na:

 • potrebi sagledavanje mogućeg razvoja događaja u budućim razdobljima
 • te posljedično potrebi koordiniranja poslovnih aktivnosti
 • potrebi komunikacije među različitim internim i eksternim (vlasnici, menedžeri, zaposlenici, banke i drugi izvora sredstava)
 • ideji kako je jedina prava mjera uspjeha mjera između postavljenog cilja i ostvarenog
Proces strateškog managementa

Strateški menadžment je proces kojim menadžeri utvrđuju dugoročne smjernice poduzeća, određuju specifične ciljeve budućih performansi, razvijaju strategije da bi se postigli navedeni ciljevi koje uključuju sve relevantne interne i eksterne okolnosti i poduzimaju aktivnosti s ciljem izvršenja zacrtanih planova, odnosno proces kojim organizacije procjenjuju svoje snage i slabosti, identificiraju sadašnje i buduće potrebe kupaca i ovlašćuju menadžere i zaposlene da osiguraju proizvode i usluge koji će zadovoljiti navedene potrebe.

Osnovne komponente procesa strateškog menadžmenta:
 • definiranje misije i ciljeva poslovanja
 • provođenje eksterne analize
 • utvrđivanje internih karakteristika poduzeća
 • oblikovanje strategije
 • implementacija
 • vrednovanje performansi poslovanja
 • kontinuirana prilagodba strateškog plana u skladu s rezultatima poslovanja

Za sve informacije slobodno nam se obratite na broj telefona +385915679057, posjetite nas u našim uredima ili nam pišite putem kontakt forme...

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov

Vaša poruka (obavezno)

K. F. Šepera 14, Čepin, Hrvatska / Croatia