• Restrukturiranje i preokreti, programi za poboljšanje rezultata u svim pokretačima vrijednosti i operativnoj izvrsnosti
• Usporedno rješavanje pitanja restrukturiranja i rasta
• Pokrivanje svih poslovnih zahtjeva – “kompetencija unutar tvrtke”
• Dugoročno iskustvo – “do how”
• Stroga kontrola procesa provedbe
• Temeljito iskustvo u programima upravljanja promjenama
• Globalni doseg
• Benchmarking i najbolje prakse
• Klijenti mogu dobiti dodanu vrijednost za ulaganja ili financijsku potporu iz stručnosti sadržane u konzultantskom radu

• Kupnja i prodaja robe
• Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
• Marketing i promidžbene usluge
• Međunarodni poslovi u prometu roba i usluga.
• Zastupanja pri zapošljavanju
• Zastupanje investitora
• Zastupanje, predstavljanje i distribucija proizvoda za farmaciju i kozmetičke kuće
• Uvoz i izvoz meda i sl.
• Suradnja sa javnopravnim tijelima unutar sustava
• Provođenje postupka javne nabave sukladno hrvatskom zakonodavstvu i PRAG pravilima